Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zwanym dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób współtowarzyszących przebywających w budynku, a także na terenie posesji Willa Widokówka Lubawka, ul. Świerkowa 14 jest Willa Widokówka Lubawka ul. Świerkowa 14.
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: willawidokowka@gmail.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji apartamentu w formie najmu apartamentów oraz jego rozliczenia po zakończeniu najmu.
 4. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usługi najmu będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania.
 5. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania ich kopii.
 6. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, Najemcy przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą świadczeniobiorcy usług z zakresu:
  • obsługi księgowo- prawnej,
  • marketingu,
  • usług transportowych i kurierskich (w przypadku zamówienia dla Najemcy transportu, np. taxi lub przesyłki kurierskiej),
  • usług informatycznych i hostingowych,
  • obsługi utrzymania strony internetowej www.willawidokowka.pl.
 8. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • realizacja składanych zapytań (Art. 6 ust.1 lit. a RODO) zgody osoby, której dane dotyczą,
  • realizacja umowy usługi najmu (Art. 6 ust.1 lit. b RODO)
  • marketing usług administratora danych osobowych (Art. 6 ust.1 lit. a RODO) pod warunkiem uzyskania zgody, której dane dotyczą,
 9. Dane osobowe przechowywane będą:
  • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni,
  • dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy po dokonaniu rezerwacji,
  • dotyczące realizacji umowy – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Wilii Widokówka,
  • przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania osoby, której dane dotyczą.
 10. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane.